vrijmetselarij logo

Inloggen

Maak kennis met de Vrijmetselarij

 

11 April: Openbare lezing van Paul Marselje: "Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij"

De Drieslag nr. 198

De Drieslag
 

Loge "De Drieslag" te Groningen bestaat sinds 15 oktober 1955, het jaar waarin de constitutiebrief (akte van oprichting) door het hoofdbestuur van de Orde werd afgegeven onder rangnummer 198. De kleuren van deze Loge zijn groen en zilver.

De Loge heeft op dit moment rond veertig leden. De leden komen wekelijks op donderdagavond om 20.00 uur samen in het Logegebouw  de Turfsingel 46 in Groningen. In de zomermaanden (half juni tot eind augustus) zijn er geen bijeenkomsten.

De werkwijze van Loge De Drieslag komt overeen met de meeste Loges in Nederland. Verschillende malen per jaar komen de Broeders bijeen in ceremoniële bijeenkomsten, zogenaamde Open Loges, ten behoeve van inwijdingen, feestdagen en andere bijzondere gelegenheden. Een Open Loge is een op traditionele- en rituele wijze te houden samenkomst van een Loge van Vrijmetselaren, waarin rituele arbeid in de eerste, tweede of derde graad wordt verricht.

Voor het overige komen wij bijeen in een meer gebruikelijke vergadervorm, de comparitie. De comparitie is een gewone, maar wel in maçonnieke stijl gehouden vergadering van de leden van de Loge.

In een comparitie wordt doorgaans door één van onze Broeders een voordracht (bouwstuk genoemd) gehouden.

Het onderwerp van zo'n bouwstuk kan gaan over de Vrijmetselarij of over een onderwerp van meer persoonlijke keuze.

Het spreekt voor zich dat van iedere Vrijmetselaar wordt verwacht dat hij met enige regelmaat een bijdrage levert aan het programma van werkzaamheden (het werkplan).

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws