vrijmetselarij logo

Inloggen

Maak kennis met de Vrijmetselarij

 

11 April: Openbare lezing van Paul Marselje: "Dan Brown en het geheim van de vrijmetselarij"

Openbare bijeenkomsten

Ontdek het mysterie van de Vrijmetselarij

AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN

Geachte belangstellenden,

De Loge "De Drieslag" heet belangstellenden van harte welkom op donderdag 11 April 2024 in het Logegeboouw aan de Turfsingel 46 in Groningen.(N.B.: Ingang aan de W. A. Scholtenstraat !!). De bijeenkomst begint om 20.00 en wij verzoeken u om 19.30 in ons gebouw aan de Turfsingel aanwezig te zijn.

De zoektocht naar de zin van het bestaan en naar de plaats die de mens daarin inneemt is van alle tijden. Het mysterie van leven en dood, van goed en kwaad en van licht en duisternis blijft altijd weer vragen oproepen die met regels en dogma"s niet afdoende zijn te beantwoorden.

Vrijmetselaars proberen daar een antwoord op te vinden in zichzelf en binnen de Loge waar de ontmoeting plaatsvindt met andere Vrijmetselaars.

De avond voor belangstellenden is bedoeld om informatie en uitleg te geven over waar Vrijmetselaars zich mee bezig houden en waarom ze tot de keus zijn gekomen om Vrijmetselaar te worden.

Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en het gebouw te bekijken.

Van harte welkom en voor alle duidelijkheid: deze avond is bedoeld voor mannen en vrouwen en u hoeft zich hiervoor niet op te geven.

Klik hier om u aan te melden.

Open comparities:

Vrijmetselaren noemen de reguliere wekelijkse bijeenkomst een comparitie. Wij compareren, wat eigenlijk wil zeggen dat wij meningen vergelijken, dus zonder strijd (discussie) en met respect voor elkaar.

Wij geven regelmatig de kans zo'n 'comparitie' bij te wonen en u kunt er zelfs, als u dat wilt, actief aan deelnemen. In tegenstelling tot de avond voor belangstellenden is een open comparitie alleen toegankelijk voor mannen en dient u zich van te voren aan te melden. Alle comparities beginnen om 20.00 uur en wij verzoeken u om uiterlijk om 19.30 aanwezig te zijn in ons gebouw aan de Turfsingel.

De datum voor de eerstvolgende open  comparitie is op Donderdag 13 April 2023

Klik hier om u aan te melden.

 

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws