vrijmetselarij logo

Inloggen

   

Nieuws

AVOND VOOR BELANGSTELLENDEN (30 NOVEMBER 2023)
15 november 2023

De Loge "De Drieslag" heet belangstellenden van harte welkom op:

 

donderdag 30 November 2023: avond voor belangstellenden

Lezing:

Jaap Stienstra – De laatste Heer van Harssens (1923-2017)

(met teksten van en over Jaap)

Causerie met lichtbeelden door Hein Bekenkamp

Levensgenieter Jaap Stienstra: cultureel gedreven om de samenleving te verrijken; initiatiefnemer van tal van culturele clubs en organisaties, waaronder de Heerlijkheid Harssens; founding father van het Nationaal Rijtuigmuseum Nienoord. Afgelopen zomer werd zijn 100ste geboortedag te midden van het oude gery feestelijk gevierd.

 

Hein Bekenkamp, minister-secretaris van het Kapittel van de Heerlijkheid Harssens, in zijn werkzame leven journalist en schrijver te Groningen.

in het Logegeboouw aan de Turfsingel 46 in Groningen.(N.B.: Ingang aan de W. A. Scholtenstraat !!). De bijeenkomst begint om 20.00 en wij verzoeken u om 19.30 in ons gebouw aan de Turfsingel aanwezig te zijn. Naast de lezing is de avond ook bedoeld om nadere informatie en uitleg te geven over waar Vrijmetselaars zich mee bezig houden en waarom ze tot de keus zijn gekomen om Vrijmetselaar te worden.Ook is er gelegenheid om vragen te stellen en het gebouw te bekijken.

De zoektocht naar de zin van het bestaan en naar de plaats die de mens daarin inneemt is van alle tijden. Het mysterie van leven en dood, van goed en kwaad en van licht en duisternis blijft altijd weer vragen oproepen die met regels en dogma"s niet afdoende zijn te beantwoorden.Vrijmetselaars proberen daar een antwoord op te vinden in zichzelf en binnen de Loge waar de ontmoeting plaatsvindt met andere Vrijmetselaars. Op deze avond wordt door een aantal leden van de Loge hierover verteld.

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws