vrijmetselarij logo

Inloggen

Maak kennis met de Vrijmetselarij

 9 September: Open monumentendag

14 September: Avond voor belangstellenden met lezing over Johannes de Doper

Vrijmetselaarsloge 'De Drieslag'

Bouwen aan jezelf

...en bouwen aan de maatschappij

Vrijmetselaars zijn moderne bouwers met een rijke historie en tradities. Wij bouwen aan onszelf om ‘beter’ mens te worden en streven naar een harmonische samenleving. Zelfkennis en ontplooiing staan hierbij centraal. Om hiertoe te komen gebruiken wij riten en symboliek, en luisteren en leren veel van elkaar. Wij zijn niet dogmatisch en ook geen religie. Zelfstandig denken en tot inzichten komen vinden wij belangrijk. Daar is niets geheimzinnigs aan.  

Loge De Drieslag biedt je de mogelijkheid om in een harmonische sfeer op zoek te gaan en je te verdiepen in de belangrijke ‘dingen des levens’. Kijk rustig rond en neem contact op als je wilt.  

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws