vrijmetselarij logo

Inloggen

 Vernieuwde website Loge De Drieslag

Wie zijn wij

Wij zijn vrijmetselaars

Wij zijn vrijmetselaars en lid van loge "De Drieslag" gevestigd aan de Turfsingel 46 in Groningen.

Vrijmetselaars zijn zoekers. Wij werken aan onszelf om beter mens te worden en streven naar zelfkennis, harmonie en verbinding met de medemens.

Vrijmetselaar wordt je door lid te worden van een loge: een groep of “club” van vrijmetselaars die wekelijks bij elkaar komen. Iedere volwassen man van goede naam kan vrijmetselaar worden. Traditioneel gezien is de vrijmetselarij gericht op mannen, maar er zijn tegenwoordig ook loges voor vrouwen, en gemengde loges.

Onze loge, “De Drieslag”, is een mannenloge. Wij hebben verschillende achtergronden, opleidingen en beroepen, maar delen de behoefte om te zoeken. Je godsdienstige achtergrond of levensbeschouwing is niet van belang. Een vrijmetselaar is niet dogmatisch of aan een geloof gebonden.

De oorsprong van de moderne vrijmetselarij ligt in het achttiende-eeuwse Engeland, het begin van een broederschap die wijdverspreid is over de vrije wereld. De vrijmetselarij in Nederland, het Groot-Oosten genoemd, is opgericht in 1756. Het hoofdbestuur bevind zich in Den Haag. Er zijn ongeveer 150 loges verspreid over Nederland, waaronder onze loge De Drieslag (nr. 198) opgericht in 1955 in Groningen.

Een loge is een hedendaagse vereniging met een rijke historische en spirituele traditie. De werkwijze van loge De Drieslag komt overeen met die van de meeste loges in Nederland.

Donderdagavond is ‘onze avond’ en komen wij om 20.00 uur bij elkaar om op maçonnieke wijze ons zelf beter te leren kennen en van elkaar te leren op basis van geborgenheid, vertrouwen en gezelligheid. Een aantal avonden bestaan uit ceremoniële bijeenkomsten,

zogenaamde Open Loges, waarbij we traditioneel gekleed zijn en een schootsvel dragen met onze logekleuren groen en zilver.

Geheimzinnig? Nee hoor! Je bent van harte welkom op onze openbare bijeenkomsten of neem contact met ons op.

lion

Logement “Lion d’Or” in de Hofstraat te Den Haag waar in 1734 de eerste Loge samenkwam onder voorzitterschap van Vincent la Chapelle.

aanneming

De aanneming van een leerling, 1745

banket

Een tafelloge (banket) uit de tweede helft van de 18e eeuw.

Het laatste nieuws